Internatet - Lycée Arcisse de Caumont

Siden skolen vi går på ikke har et eget internat, bor vi på internatet til Arcisse. Det er delt opp vi flere ganger (dortoirs), som igjen er delt opp i flere rom. De norske bor på et eget rom på en av de to jentegangene. Der er det seks senger, men hver sin skuff under, seks skap, to pulter og et rundt bor i midten med stoler.
På gangen er det også et TV-rom og et lekserom med tre datamaskiner (det er internettuttak på rommet også). I tillegg er det tre doer, 5 dusjer og veldig mange vasker.
I kantina spiser vi frokost og middag. Det fungerer omtrent på samme måte som på skolen.